Your SEO optimized title page contents

Kritikk eller ros?

Vi er intressert i å høre hva du syns om Solrug.

Bruk skjemaet til høyre for å kontakte oss eller ring(+47) 45 12 72 04.

 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Dua_blomster (1).jpg

SOS-barnebyer

Vi syns at det er viktig at bedrifter tar et samfunnsansvar. Derfor støtter Solrug SOS-barnebyer. 


PROSJEKT FOR Å BOSETTE OG INTEGRERERE ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

Mer enn fem tusen barn og unge kom alene til Norge i fjor, uten voksne omsorgspersoner til å ta vare på dem. I 2017 vil derfor 2 % av omsetningen fra Solrug gå til SOS-barnebyer i deres arbeid for enslige mindreårige asylsøkere i Norge. Prosjektet som Solrug støtter heter "Våre nye barn" og jobber for å bosette og integrere enslige mindreårige asylsøkere. SOS-barnebyer har 65 års erfaring med å gi omsorg til barn i Europa.

SOS-BARNEBYER

SOS-barnebyer er en politisk og religiøst uavhengig organisasjon og arbeider i henhold til FNs barnekonvensjon. Organisasjonens hovedoppgave er å jobbe for at alle barn får vokse opp i en omsorgsfull familie. De jobber både internasjonalt og i Norge, og har lang erfaring med barneomsorg. I dag finnes det barnebyer i de fleste europeiske land og i mange av landene baserer omsorgen seg på såkalte integrerte barnebyer, der ett eller flere familiehjem er spredt ut over en kommune eller et nabolag. Slik blir barna en naturlig del av sitt lokalmiljø. Familiehjemmene gjør det mulig å ivareta flere barn samtidig, og gir søsken mulighet til å vokse opp sammen. Det finnes også en barneby i Norge, og erfaringene derfra er viktige i det nystartede arbeidet med å ivareta enslige minderårige asylsøkere i Norge.

HVORDAN SOLRUG STØTTER SOS-BARNEBYER

Vi er en liten bedrift som syns at det er viktig at bedrifter tar et samfunnsansvar også utover bedriftens aktiviteter. Derfor støtter vi SOS-barnebyer allerede fra vårt første året. En del av omsetningen setter vi derfor av til SOS-barnebyer. Ved å bruke en slik modell kan vi alltid gi noe tilbake - uansett hvor store eller små vi er. Hvert år i januar vil vi kunngjøre hvor stor omsetning vi har hatt og hvor mye vi gir til SOS-barnebyer.

Les mer om SOS-barnebyer og hvordan du kan støtte deres arbeid her.

Hvis du ønsker å bidra til SOS-barnebyers arbeid, så kan du gi en donasjon her.